Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional > My slutty experienced GF married me for a secured future...an assamese story

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #1  
Old 14th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
My slutty experienced GF married me for a secured future...an assamese story

BSc. Exam pass korar pisote mor prem arambha hoisil. Pratham pratham park, restaurant t dating mora, phone t kotha pota tei amar prem simabaddha aasil. Mor premika Reena motkoi besi sahosi aasil…taik biya ekhon khaboloi jaote log pai sinaki hoisilu. Reena r ghar ammar gharar pora 60 km maan durar soru town ekhonot. Sinaki howar olop din pasote tai Ghy t porhiboloi goisil hostel t thaki. …Aaru moi maje maje Guwahati goi ting marisilu…. Zoo, sukleswar, beleg beleg restaurant t bohi… moi dui eta tution kori ji keta poisa paisilu, tair logote kharas hoisil. Ketiaba tai hostel t soliboloi poisar tona toni hoise buli kowat ketiaba cash poisa dibo loga hoisil. Lahe lahe amar logor bore mor premar kotha gom pai mok mana korisil… tai mok khirai aase buli…kintu moi lahe lahe Reena r maya jalot bandh khai porisilu… ghyt ketiaba park t bohi thakote tai aane dekhakoi ting mariboloi bhoi bhoi lagi thake buli koi mor konoba logor lorar bhara ghar aase neki sudhisil…kintu mor tenekua subidhajanak thai nasil… tetialoike moi saririk samparkar kotha bhoba nasilu…biyar aagote sx korato paap buli bhabisilu…kintu reena jen motkoi advance aasil…ketiaba tair dangor buku aaru topina duta dekhi bhabisilu…tai kijani karobar logot eibor korise….. edin tai mok cinema saboloi log dhorile…taar agote moi ghy t cinema sowa nasilu…counter t ticket katibo jaote tai kole…maiki blacker r pora lole nijor issa mote last r seat lobo parim…kenekoi gom pale najanu… blacke r pora ticket duta kati ekebare last r seat t bohisilu…cinema arambha howar pisot hall to andhar hoi poril… reenai mor haat ekhon dhari aasil… maje maje fusfusai aaje baje kotha koi aasil… moi murkar nisinakoi cinema khon sai aasilu…ebar tai kanot kiba koi thakote anubhab korilu…tai ekebare kasholoi aahi ston eta mor bahut hesi aase…gaa siyori gol…loge loge tai kiba bisarise buli bhabi…bari dang khai gol… saah kori mor haat eta tair urut thoi lahekoi mohari diyat tai ene dekhale jen kiba nokoribo loga kaam korisu.. domojat porisilu… tai sosakoi innocent ne mor logot kheli aase…moi tai beya paise buli hat to aatorai sup sap cinema sowat lagilu… olop pisot tai.. mok beya palo neki sudhi hat to dhori lole… moi bhol golu aakou…eibar bukut haat diyat tai…surni khonere mor hat to dhaki dile…aaru moi kaporar operate taik tipi dilu… oh my god …tai eta haat mor pant r chain dal r oparat bulai aasil…ebar kanot mone mone sudhisil…tomar seidal kiyo taan hoi goise…mor itimodhye obostha nohowa hoi porisil…eta hatere buku tipi tipi aanto haatere tair pithikhon mohari aasilu…tai jiman pare hauli disil…lahe lahe mor hat to goi tair kokal paisil… ebarot anguli keta tair pyjamar vitorot bhorai pantyr vitoror komal tika duta khamusi disilu….tai lahe lahe uuh aah kori aasil…. Mor pant r chain daal khuli di ketia bari daal uliai mohari disil…gom powa nasilu…sei prothom mor bari daal konobai sui disil… tai mor nijotkoio bhalkoi haat mari assil…. Enekua beparot ekebare natun aasilu..moi pholot sonkale mor pani olai gol…tair hatote…tair khong utha jen paisilu… lahe lahe mor sx komi jowat tai sui thoka hat to aatorai disilu… bhagor bhagor lagisil…topaniyai topaniyai cinema t mon disilu… olop pisot reenai ebar mor hat to dhori tair bhori dutar majot hesi dharisil… moi ki koribo lage gom nopowat tai pyjama to olop nomai mor hat to jor koi ni panty r vitorot tair pesab kora jega khinit logai disil…vizi aasil jega khini…. Moi Aanguli duta uliowa sumuwa kori diyat tai aaaah…aaah koi….bhori dutare soite kokalto lorai lorai mor angulit jen jor di aasil….
Ketia cinema sesh hoisil kheyalei nasil…sandhiya taik hostel t thoi moi hotel t rati aasilu..seibar moi kiba interview dibo goisilu…rati porha eko nohol…matro reena r kotha bhabi bhabi haat marilu… maje maje bhab hoisil…reena baru bahut khilari sowali neki.. bahutor logot kheli kheli etia mok dhorise eta nirapod future r karone. .. mor brain toe jodi bhabisil….tai jodi khilari nohoi konkhon restaurant t dating mariboloi subidha, cinema hall r ticket kar pora lobo lage kenekoi janile… kintu pas muhurtote tair premat pora mon to e aakou taik ekebare morom aakoloua, restaurant khai bhal powa, mor premat moji mok sukh diboloi bisora sowali buli santona disil…pidina aakou cinema salo, eibar tai diyar pati aagotei moi tipa tipi suru kori disilu. Faltu purana hindi cinema, gotike manuho kom hall t , ot tot keita maan couple bohi nije nije moji aasil. Andarar sujog loi moi reenar nipple eta supio dilu…… interview diya nohol… kintu jibanat pratham baror babe sowalir komal dehar sparsha lovilu. Taar pisot ghy gole zoo t boha holu…jega eta reenai thik kori loisil… paharor oprar fale.. shade ekhonot bohi bohi tai mok anguli morai… vizi thoka yoni khonot… moi tair deh tor premot pagol hoi porisilu…olop derir mure mure anguli keita tair gidar pora uliai nakot logai sungi sao…ki eta asinaki motoliya kora gondh…maje maje tai mor bari daal sui diye. Edin zoo r botanical garden t bohilu. Dangor gos edalor tolot tai ebar surida r pant aru panty to tololoi nomai mok bari logabo disil..kintu logai thakote durot manuh dekhi kapor pindhi lobo loga hol tai. Olai Ohar aage aage tai mor bari daal mukhot loi 1 minute maan supi dile…my god… tai sab koribo jane…supi thakote tair mukh khon dekhi randy randy lagisil… edin taik sudhisilu…aami je eibor kori thako…bye chance amar biya nohole ki hobo. Tai koi… mori jabo mor logot biya nohole, moi jodi taik biya napato mor life sesh kori dibo. Kintu moi sakori powar agote jodi tair gharar pora biya pati diye moi kono samandha rakhibo nowarim…. Moi tair hator putola hoi porisilu.
Kisudin pasot tair garam bandha arambha hol…dumahor… gharaloi aahi tai mok jolai khale phone kori kori. Onoborot phone t kotha pati thoka dekhi mahote mok gali pari thoka hol.
Reena r mak bapek duitai sakori korisil. Edin tai chance pai pisdina ratipuwa 10 am manot sihotor ghar powakoi mati pothale. Gotei rati mor topani nahil…pisdina tair logot ki hobo bhabi… gharat kono nathakote mati pothowa sowalijoni kenekua hobo pare buli monoloi aahisil jodiu sx korar aashat moi bibekar kotha baad dilu. Sandhiya condom ek pkt to kini tholu.
Pisdina rastat bus beya howat mor sihotor ghor goi paote 11.30 maan hol. Gate r osar paotei Sihotor dumoholiya ghar tor oparar tair room r pora tai mok ingit dile mone mone sidha oproloi uthi jaboloi. Moi sup saap tair room t somaotei… tai mok bahiror pora bandha kori tolot goi gate mari thoi aahilgoi. Taar pisot room t aaahi deri kora karone gali pora arambha korile…moi niya dami gift to paihe mukh khon olop bandha hol. Beseriye moi ratipuai aahim buli khowa bastu ready kori thoisil. Potatpot khalo… tai mok khuai dile…aadha khai thakotei …moi taik saboti othat suma khalo…buku dhop dhopai aasil uttejanat, nisidhya kaam korar hepah aaru dhora porar bhoiyat …moi majote tolot goi pesab kori aahisilugoi tai pokate pati ekhon pari suti frock r nisina kiba eta pindi pet pelai sui aasil. Aaah boga sokot bhori duta aaru mosto uru haal dekhi moi tair oprat sui saboti dharilu. Uuh… Ki komal tair gato…haat duta tair kashloti toledi bhorai bukukhon tipi disilu. Taar pisot lahe koi tair kashot bohi brock to dangi diyat ronga panty re soite tair pokarto olai porisil. Nakto tair pokarat logai hesi disilu ronga panty tot…olop semeki thoka jen lagisil.. …mor dhairjya nohowa hoi goisil…tai maje maje koi aasil…maak aahi jabo, moi bahut deri korilu…jaldi kori gusi jabo lagibo… eneo mor obostha nohowa hoi goisil…moi taair panty to tololoi nomai lengta pokar to dekhi pagol hoi golu… boga mosto topina, gida khon vizi pel peliya hoi aase…moi pagolor dore pokorto seleki dilu…gida khonu…uuummmma ki gondh, ki sowad …gham aaru yoni roshor…tair o bom sex uthisil… opormua hoi mor mukh khon bukut hesi dhorisil… kola dangor dangor nipple keta dekhi logor medical porhi thoka lora etai kowa monot poril… maikir buku khon sai dhoribo pari.. maalto fresh ne konobai khai thowa… si kowa gotei symptom bor tair gaat aasil… hoitu seito roomloi tai ghorot kono nathakote kimanok matise…kone jane…ji nohowk…moi ekhontek bisolito hoislu jodiu tair sokot boga komal deh toe mok besi bhabibo nidile… condom to pindhi fotafot bhorai dilu…1st time… oooo maaa…. Ki moja….bokat gojal somowa di tair pelpeliya gida khonot mor 6 inchir mota muti sokot bari daal somai gol. … reenai lahe lahe uuh aah kori aasil… bari daal olowa sumuwa kori thakote beleg moja lagisil. Taio moja loisil…kintu prothom kora buli dukh powar kono sin nasil. 5 minute maan teneke thokar pisot olai gol mor …..tai eri diya nasil…. Kintu tenekuate tolot makor maat suni mok gaar pora theli nighty eta pindhi mok bisonar tolot somabo koisil…ifale moi addha lengta, pant aru jangiya to tai muloi doloiyai di theli theli bisonar tolot somabo disil. Dhora porar bhoiyat buku kopi goisil…kopi thoka hatere jenetene pant to pindhi jangia to pocket t bhorai thoisilu. Lora lori kori pindhi thoka condom to khulote bari r tolor nom t pak khai bahut digdari korisil…seito jenetene tani uliaote nom singi birat dukh paisilu. Reenar bisonar tolot mone mone sui sui dhora noporakoi tair gharar pora olai jowar kotha bhabi buku siring siring koi aasil. Tolot reenai siyori siyori makor logot kotha pati thoka suni aasilu. Olop pisot tai roomat aahi kole…maak gaa dhuboloi bath room t somaise…moi pota pot olai jabo lage…mone mone. Dourar nisinakoi sihotor gharar pora olai aahisilu… aaru enekua risk nolow buli. Ki bhoyanak experience. Tair logot aaru eibilak nokoru buli bhabisilu… kintu moi beyakoi reenar basonar jalot aabodha hoi porisilu…olai ohar kono rasta nopowa hoisilu.
Dudin maan phone nokorilei tai theh, pesh, dhomki diye….garam bandha t aakou ebar duporiya tair room t chor r dore goi gopan abhisarot lipto hoisilu. Tair mosto dangor ston, gotei dal bari bhorai dileo ket kut nokora gidai maje maje sandeh jogaisil, mor prothom jouban ejoni aane sudi khai thowa sowalir osorat daan korisilu buli.


GUYS AARU LIKHIM NE …KENEKOI MOI EIJONI EXPERIENCED SOWALIR GOLAM HOI PORILU AARU OBOSESHAT TAIR GIRIYEK…BHAL LAGISE JODI LIKHIM MOR JIBONOR SOSA KAHINI…

Reply With Quote
  #2  
Old 14th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
Guys ...comment...plz

Reply With Quote
  #3  
Old 17th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
no body interested?...karobar bhal lagise jodi comment korok..amar life r real ghotona bor janiboloi

Reply With Quote
  #4  
Old 17th August 2012
gymhotking's Avatar
gymhotking gymhotking is offline
silent killer
Visit my website
 
Join Date: 17th March 2011
Location: hell
Posts: 76,465
Rep Power: 136 Points: 70243
gymhotking has hacked the reps databasegymhotking has hacked the reps databasegymhotking has hacked the reps databasegymhotking has hacked the reps database
UL: 21.58 mb DL: 33.47 mb Ratio: 0.64
++25

374 views
______________________________

Reply With Quote
  #5  
Old 18th August 2012
Avinabassam Avinabassam is offline
 
Join Date: 13th August 2012
Posts: 92
Rep Power: 13 Points: 21
Avinabassam is an unknown quantity at this point
Maja,hoise,likhi jua.

Reply With Quote
  #6  
Old 18th August 2012
Avinabassam Avinabassam is offline
 
Join Date: 13th August 2012
Posts: 92
Rep Power: 13 Points: 21
Avinabassam is an unknown quantity at this point
2Mi story2r nam assamese sex story-my sluttery eneke dile asamiya manuhe sahaje catch kariba parile hoy 2mar thread2,search karile xohojei 2mar storyr link2 ulai jabo,so storyr nam2t assamese sex story buli add kara..

Reply With Quote
  #7  
Old 18th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
Quote:
Originally Posted by Avinabassam View Post
Maja,hoise,likhi jua.

Lahe lahe moi reenar golam r nisina hoi porilu. Tai gharat okole thokar chance pale ghoroloi mate, nohole korbat log dhoro. Seibaror garam bandhate 2nd time tair ghoroloi golu. Duighonta man chance paisilu. Prothomote tai gaa bishai aase buli koi koi mor hotuai gato pitikale…reenai suti half pant eta aaru top eta pindhi aasil. Bhorio pitiki dibo loga hol…bhori suboloi beya nai powa buli proman diboloi bhorir tolua selekei seleki jeeva khon lahe lahe oporoloi loi aani aani ghami thoka pokorto aaru gida khon selekaisil. Sosakoi sowalir pokorto slekio bhal lage kintu. Tai maje maje bhorire mor bari daal sui aasil. Seshat tai mor gaar oprot uthi mok raam sudan dile…moi maje maje olai jabo buli koi aasilu…reenai ek prakar dom disil mok …tair nohowtei mor pani olai gole maribo buli… 20 minute maan tai mor gaar oprot uthi thaap mari aasil…de mok de…bhalkoi de…taan kori thak…etc. koi koi. Seshar fale moi matro wait korisilu..tair ketia hoi buli. Seidina condomo niya nasilu karone bhoi lagi aasil…olai gole kiba hoi jai buli. Tetiar dinot aaji kalir nisina emergency contraceptive tableto nasil. Oboseshat tair hoisil…kintu howar aage aage tai mok ji jorot khamusi dhori kiba kibi koi aasil…moi ushah nopowa jen hoi goisilu. Tai gaar pora nomar pisot gato pitiki dibo loga hoisil…5 minute maan… moro bari soru hoi goisil..pani nolowakoi… kintu olop pisot reenai mok haat mari panito uliai diboloi kole…mor aadha hoi thakile tair heno beya lagibo…sei muhurttot tair kotha biswas korisilu…kintu etia iman din reenar logot sonsar kori bujiso tai aasolote moi tair logot aadha korakoi goi barir khajati mariboloi kijani beleg karobar logot koro buli sandeh kori mor energy to down kori dibo khujisil. Karon tai jenekua bhokatur baghini moko sagoi tenekua sx pagol buli bhabisil. Ji ki nohowk moi tair sokot boga lengta dehato sai sai haat mari uliai disilu…tai mor guti duta sui sui bhal logai aasil. Mor panito dekhi tai koisil…tomar eman konei olai neki… my god! Tai kenekoi janisil… seikhini kom ne besi buli…tair mote to tai lora bhalkoi nasaiyei….sobei Khali line morar dhanda kore karone…. Aaio mor sonjoni……..bhal burbok eta fosai loli….

Type kori thakote purona kothabor monot pori pani olai gol…pisot likhim… sab likhim…tair logot etia biyar 10 yrs pisoto kenekoi sx koru….ki ki koro…
matro inspire koribo...

Reply With Quote
  #8  
Old 28th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
Garam bandhar pisot reena aakou hostel gol, moi maje maje Guwahati goi ting maro, zoo baa cinema hall t bohi tair bukukhon tipo, gida khonot anguli mari diu. Ebaar tai dudin manor karone ghoroloi aahil. Gharat log dhorar chance napai Bokakhat t log dhorilu. Moi logor lora etar gari ekhon loi goisilu. Tai kazirongar fale jaboloi log dhorile. Burha Paharar kekuri etat kono nothoka dekhi rokhai garite tipa tipi kori aasilu, tai maje maje mor bari daal supi disil. Ebaar garir pora nami tai garit dhori bekakoi thiyo hoi suridarar pant to aaru panty to nomai mok pisfalor pora logabo dile…fotok ke gari sari aahi konobai dekhe buli mor bhoi lagisil…kintu tai nomonat moio chain daal khuli tair topinar toledi baridaal logai aasilu…tension t mor fotkore olai gol…tair aadha hoi thokat rudramurti dhori bahut gali parile… hizira, maiki etc. koi koi. Olop deri tate roi..wild grass t bhalkoi khuai olop deri telowat he tair mood thik hol.
Olop din pasot moi sakori palo. Ghy t keidin man training hol. Nijor jegat join koribo ohar aage aage tai edin hotel t thokar plan korile. Mor birat bhoi lagisil….police e dhore buli. Kintu tai duporiyate log dhori olop deri zoot ting mari sandhiya auto ekhonot uthi duita ganeshgurir Ambarish Hotel t aahilu. Tai hostel t Local Garjen r ghorot thakim buli koi aahisil. Auto t bohi thakotei tai murot sendur olop loi loisil…hotel t jate husband wife buli dekhabo pari. Sari pindhi aasil tai. Seidina moi condom kina nasilu karone koriboloi birat bhoi lagisil ifale kenebakoi dhora porar bhoi to aasilei… Reenar kintu eko feelings nai. Mor sandeh tai aagoteo sagoi karobar logot enekoi aasil…nohole dami hotel t seibor bhoi nai etc. koi mok sinta koriboloi disil ki sahosot. Ji ki nohowk…moi rati pani olai jowar bhoiyat olop olop deri tair gidat bari logai uliai aanisilu bari dal. Tai condom kini nona karone bom gali parisil. Moi jeeva, mukh aaru nakto jiman paro tair vitorot bhorai bhorai jenetene taik khush korar sesta kori aasilu. Maje maje tair hesat usah nopowa jen hoi goisil…eta somoyot tai gida khon mor mukhor oprot hesi thap mora aromvo koril… moio tolor pora jiman paro help korisilu…tenekoi kori koriyei tai r ebaar hoi gol… osorote lengta hoi pori aasil. Kokal to aaru bhori duta pitiki diboloi koi tai toponiyai aasil… sokot boga pokorto pitiki pitiki moio haat mari uliai disilu…. Taar pisot room te khowa order kori khai loisilu… khai uthi tai toilet goisil….addha gaa dhui thakote moko bath room t mati ni shower r tolot duitai ekeloge gaa dhusilu… moi tolot bohi tair gaa di boi oha pani bor tair gida khonor osorot mukh pati seleki seleki disilu. Tai aakou excited hoi goisil lahe lahe. Aakou mok bisonat pelai loi gaar oporot uthi loisil…olop aagote haat mari thowa karone pani olowar bhoi nasil…kintu mor bari daal dangor howa nasil….bahut deri beya beya kotha bhobar pisot jebniba olop dangor hoisil…seibar tai olop barir moja lole… aakou korile tai….tetia rati barota maan bajisil… tai tolmua hoi sui poril…. Mok tair pokorto garu kori suboloi kole… moio bhagorot tenekoi tair pokortot mukh thoi olop deri seleki sui porilu… Tinta maan bojat kanor osorot kiba eta sobdo howa jen pai sar pai goisilu…. Koto eko nai…nakot patolkoi gondh eta paisilu…oh my god …tai aaramot padi meli sui aasil….monto kiba kibi lagi goisil. Ghoror iman moromot dangor howa moi kot aahi sowali ejonir pokorot mukh thoi sui aasohi…. ratipuwa room erar aagote tai aakou sudale… mor eko interest nohowa hoisil…seibor koriboloi… tair pora kenekoi mukti pao take sinta korisilu…kintu nowarilu…. Baandh khai porilu tair mayajalot….

Reply With Quote
  #9  
Old 28th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
See my status after 8 yrs of marriage

http://pzy.be/v/6/me1.jpg

Reply With Quote
  #10  
Old 28th August 2012
lmark lmark is offline
 
Join Date: 5th June 2007
Posts: 535
Rep Power: 27 Points: 2329
lmark is a pillar of our communitylmark is a pillar of our community
Sometimes I thought... 'Am I her husband?'

http://pzy.be/v/10/me2.jpg

Reply With Quote
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 01:46 AM.
Page generated in 0.02058 seconds