Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > రవికల పండగ

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
  #1  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ

దాదాపు 6 సంవత్సరాల క్రితం రవికల పండగ 9 భాగాలు రాసి , నా యాహూ గ్రూప్ లో ఉంచేను. ఆ తరువాత బద్దకించేను.

సంధ్య గారి భర్తల మార్పిడి చదువుతున్నాను. నా శైలిలో ఉన్న రవికల పండగ మీకు అందిద్దామనుకుని 10 వ భాగం ఇవాళ రాసేను.

మొదటి 9 భాగాలు మీరు కింద ఇచ్చిన యాహూ గ్రూప్ లో కాని, లేదా కింద ఇచ్చిన రేపిడ్ షేర్ లింక్ ద్వారా గాని తెలుగు లిపి పి డి ఎఫ్ లో చదవండి.

Pls DONOT advertise other sites/forums on Xossip. Consider this as your last warning, if you are found doing it again it will result in an IP ban. Please see THIS for more information.

Rohithttps://rapidshare.com/files/282874123/027-ravikala-panDaga-01-09.pdf?bin=1కింద రవికల పండగ 10 వ భాగం ఇస్తున్నాను.


మీ కామ శాస్త్రి.

Last edited by pyar_rohit : 17th October 2011 at 01:11 AM.

Reply With Quote
  #2  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ పదవ భాగం

Do NOT post or request any information that might jeopardise your account security. This includes, but not limited to - private chat invites, sharing of personal contact number, Email Id, Skype Id, FB profile, etc. Xossip will not be responsible for ANY issue (including phishing/hacking, etc.) that these acts might bring. Please See this for more information.

Thanks
MJరవికలపండగ పదవ భాగంమాధవరావు.నాకన్నాపెద్ద అన్న కారణం గా ఆవిడని యెప్పుడూ పెద్దగా పరీక్షగా చూడలేదు. గిరి లాగేవొదినగారిది కూడా పచ్చటి వొళ్లు. కొద్దిగాసన్నం. గిరి కన్నా కొద్దిగా పొడుగు. నాకన్నా కూడా అని నా అనుమానం. పెద్దగాకాకపోవచ్చు కానీ ఒక అరంగుళమో యెంతో. వయసులో అయితే నాకన్నా నాలుగు ఏళ్లు పెద్ద. చక్కటి కనుముక్కు తీరు. కోల ముఖం.చిన్ననోరు.రింగులు తిరిగి వంకీలు వంకీలుగా వుండే జుట్టు. నడుము సన్నగా వుంటుంది.పైయెత్తులూ కింద సీటూ కూడా భారీగానే వుంటాయి.ఆవిడని చూస్తే సంకుసాల నృసింహ కవిగారిపద్యం. "యుద్ధతుల మధ్యమున బేదకుండ తరమే" గుర్తు వస్తుంది.స్నానంచేస్తారా అని అడిగాను.అక్కరలేదులే. అవన్నీ పూర్తి చేసుకునే వొచ్చాను అందావిడ నవ్వుతూ. చిన్నగా సొట్టలుపడ్డాయి బుగ్గలు ఆవిడలా నవ్వుతూ వుంటే.ఒక్కక్షణం పాటు " నీయమ్మ, ఈ అక్కా చెల్లెళ్లు ఈవయసు లోనే ఇలాపిచ్చేక్కిస్తున్నారంటే, పదిహేను పదహారేళ్లప్పుడు యెలా వుండి వుంటారు. వీళ్లవెనకాల పడి యెంతమంది మతులు పోగొట్టుకుని పిచ్చెక్కిపోయి వుంటారో"అనిపించింది.ఆరెంజ్కలర్ చీర , మేచింగ్ జాకెట్టు , మెడలో సన్నటి వొంటిపేట గొలుసు, సూత్రాలు,నల్లపూసలు, ముక్కుకి చిన్న ముక్కుపుడక, జడలో ఒక రెండు మూరల మల్లె పూలు. ఆ నిల్చోడంలో పైట కొద్దిగా పక్కకి తప్పుకుని, ఆవిడ యెద యెత్తులు కొద్దిగా కనువిందుచేస్తున్నాయి. అలా రెప్ప వెయ్యకుండా చూస్తున్నాను ఆవిడని. గిరిలాగేమంచివొంటిరంగు. పల్చటిచీర, జాకెట్టుకూడాపల్చగానేవుంది. జాకెట్టులోపలిబ్రాఔట్లైనుస్పష్టంగాకనిపిస్తోంది.

Last edited by moodyjat : 16th October 2011 at 08:03 PM.

Reply With Quote
  #3  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ పదవ భాగం

నేనుఅలాచూస్తూవుంటేఆవిడేఅన్నారు. " యేంమరిదిగారూమీవరసచూస్తుంటేరాత్రంతాఇలాచూస్తూనేగడిపేసేటట్టున్నారు." అంటూచిన్నగానవ్వారు , అంతచొరవలోనూకొద్దిగాసిగ్గుపడుతూ.షర్టూబనీనూతీసిహేంగర్కితగిలించాను. లుంగీలోపలడ్రాయర్వున్నాయిఅంతే. దగ్గరిసావెళ్లిచెయ్యిపట్టుకున్నాను. నెమ్మదిగామంచందగ్గిరకితీసుకువెల్తున్నా. కానీచెయ్యిఅంతమెత్తగావుందేమిటి, గిరిచెయ్యిలాగే. ఆవిడనిఅలాచూస్తూవుంటేయెవరోకవిగారిగురించిమరోకవిగారుచెప్పినమాటలుగుర్తువస్తున్నాయి.బంగారానికి మార్దవమూ,వెన్నెలకి సువాసనా, కర్పూరపు పలుకులకి నున్నదనమూ వొచ్చి అవన్నీ ఒకే దగ్గిర కూడితే అప్పుడు అవి ఈ కవి పలుకులకి కొంచెంసరిపోలుతాయి అంటూ మెచ్చుకున్నాడు.దగ్గిరకి తీసుకునికౌగిలించుకున్నాను. మెత్తగా ఆవిడ జడలో వున్న పూల చెండు లాగే ఇమిడిపోయింది ఆవిడ మెత్తత్ట్ వొళ్లు కూడా, నాకౌగిట్లో. సన్నగా మైసూర్ సేండల్ సబ్బు వాసన వొస్తోంది ఆవిడ వొంటిమీదనుంచి. ఆవిడకూడా నా చుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను తనవైపు అదుముకుంటోంది. ఆవిడ వురోజాలు నా చాథీనిమెత్తగా వొత్తుకుంటున్నాయి. ముందుకి కొద్దిగా వొంగి ఆవిడ పెదాలు అందుకున్నాను. నానాలిక ఆవిడ నోట్లోకి వెళ్లిపోయి ఆవిడ నాలికతో సయ్యాటలాడుతోంది. రెండు నాగుపాములుఒకదాన్నొకటి పెనవేసుకున్నట్టు. గిరి చెప్పిది నిజమే.మా పెద్దక్క్క జోలికివెళ్లకండి. అది పెద్ద రౌడీ అనేది.నా నాలికకి తీసిపోకుండా ఆవిడకూడా తన నాలిక కదిలిస్తోంది. అలా కదిలిస్తూనే నా కింద పెదవి అందుకుని.......ఇస్స్.. అబ్బా.. అన్నాను.


అదే వూపులో మరోసారి నా పెదాల్ని తన నోటితో మూసేసిందావిడ.ఒక అరనిముషం సేపు నాకు వూపిరి ఆడలేదు. ఆవిడ అంత చొరవ చూపిస్తారని నేను యెంత మాత్రంవూహించలేదు. ఇలా అయితే లాభం లేదు. ఈసారి ఆవిడ నోటిని నా నోటితో మూసేసాను. నా కుడిచెయ్యి అప్రయత్నం గా ఆవిడ యెడమ

Reply With Quote
  #4  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ పదవ భాగం

యెత్తుని అందుకుంది. చేతినిదొప్పలాగా చేసి మ్రుదువుగా కిందకి అదిమాను. నా చేతిమీద తన చెయ్యి పెట్టి గట్టిగానొక్కుకుందావిడ.ఇంక ఆగడం నావల్ల కాలేదు. భుజంమీద జాకెట్టునీ చీరనీ కలిపి వున్న పిన్ను తప్పించాను. దాంతో ఆవిడ పైట జారిపోయింది.దాన్ని సర్దుకునే ప్రయత్నం . అబ్బే అస్సలు చెయ్యలేదావిడ. పైగా వెనక్కి తిరిగిపోయింది. ఒకదాని వెనక ఒకటిగా జాకెట్ హుక్స్ ఓపెన్ చేసాను. పచ్చటి వొంటిమీద తెల్లటిబ్రా స్ట్రిప్. అదికూడాఓపెన్అయిపోయింది.ఓపెన్చేస్తూనే ఆవిడ చెవిదగ్గర నోరు పెట్టి హుక్స్ మీరు పెట్టుకున్నారా లేక మా అన్నగారు పెట్టారా?అని అడిగాను.యెవరుపెడితే యేం లెండి ఓపెన్ చేసింది మీరే కదా అంటూ ముందుకి తిరిగి, చీర చెంగు పళ్లమధ్యపట్టుకుని ఆ రెంటినీ విప్పేసింది ఆవిడ.పల్చటిచీర చెంగు చాటునుంచి ఆవిడ యవ్వన కలశాలు, వాటి శిఖరాగ్రాలు కనీ కనపడకుండా వూరిస్తున్నాయి.కాసేపట్లో యెలాగూ మొత్తం బట్టలు విప్పేస్తామని తెలుసు. అయినా ఆ దాపరికం యెందుకో.ఓహ్...దేముడా. అక్కడ గిరి యేం చేస్తోందో. గిరిని మా తమ్ముడుగారు యేం చేస్తున్నారో.గిరిజ.అయ్యోఅయ్యో అంటూ నేను గోలపెడుతోనే వున్నాను.రెండు నిముషాల్లో నా బట్టలన్నీ వూడిపోయి గది మూలకి చేరుకున్నాయి ఒక కుప్పలాగా. యేఅడ్డూ లేని నా నగ్న సౌందర్యాన్ని కళ్లతో తాగెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు మరిదిగారు. కిందటివారంబావగారితో అంత పచ్చిగా గడిపినా నాలో ఇంకా సిగ్గు యెక్కడ మిగిలిపోయిందో తెలీదు. ఆయనఅలా చూస్తూ వుంటే చచ్చే సిగ్గేసి చేతులు అడ్డు పెట్టుకున్నాను.చేతులుఅడ్డు తియ్యండి వొదినా.

Reply With Quote
  #5  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ పదవ భాగం

అందులోమళ్లీ మర్యాద కూడాను.. నాకు నవ్వొచ్హింది. భుజాలు పట్టుకుని మంచం మీద కూచోబెట్టాడు.

చేతుల్నిపక్కకి తప్పించాడు. తన బట్టలు కూడా విప్పేసుకుఇ, నా పక్కన కూచున్నాడు. ఓరి దేముడాఅంత పొడుగ్గా వుందేమిటి. చెల్లి యెలా భరిస్తోందో ఇతన్ని. బహుశా అలవాటైపోయిందేమో.

అదంతానాలో పడుతుందా? అక్క మాట మాత్రం కూడా చెప్ప లేదు. వోరి దేముడోయ్.వొదినాఅని పిలుస్తూ, నన్ను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.దాదాపుమా ఆయనంత పొడుగే. అయితే మా ఆయనకన్నా కొద్దిగా సన్నం. అతని గట్టిదననం తొడల మధ్యగుచ్చుకుంటోంది. అలా వుంటూ వుండగానే అతని చెయ్యి నా యెడమ రొమ్ము అందుకుంది. చేతినిబోర్లించి పెట్టి మెత్తగా అదుముతున్నాడు. అతని చెయ్యి మా ఆయన చెయ్యికన్నా మెత్తగావుంది.

మధ్యమధ్యలో ముచికల్ని వేళ్ల మధ్య ఇరికించి పట్టుకుని నలిపేస్తున్నాడు. కళ్లు మూసేసుకున్నాను.మా అక్క అనే మాట గుర్తు వచ్చి నవ్వొచ్చింది.బుర్రవొంచేసుకుంటే యేడు గోడల చాటు అనేది.నేనుఇలా నా ఆలోచనల్లో నేను వుండగానే కుడి రొమ్ము మొనమీద వెచ్చగా తడిగా అతని నాలికస్పర్శ తగిలింది. వొళ్లంతా వొక్కసారి వేడెక్కి పోయింది.అప్రయత్నంగావుస్స్అన్నశబ్దంనానోటిలోంచివొచ్చింది.ఈయనగారు మా అక్కతో యేం చేస్తున్నారో.అదసలే రౌడీ ముండ. ఈ పాటికి మా ఆయన్ని కింద పడేసి మీదకెక్కేసి వుంటుంది.వుస్స్ కొరుకుతున్నాడ్దు.తియ్యగ నొప్పెడుతోంది.అతని చెయ్యి నా తొడలమధ్యలోకి చేరుకుని నా ఆడతనాన్ని అందుకుంది. చెయ్యి బోర్లించి పిడికిలి గట్టిగాబిగించాడు. మధ్యవేలు తమాషాగా లోపలికి దూర్చేసి...ఇస్స్ అబ్బా...వేడిగాకాలిపోతోందతని వొళ్లు.

Reply With Quote
  #6  
Old 16th October 2011
krishna160000 krishna160000 is offline
 
Join Date: 30th March 2008
Location: Imagination
Posts: 284
Rep Power: 23 Points: 538
krishna160000 has many secret admirerskrishna160000 has many secret admirers
UL: 2.82 gb DL: 5.85 gb Ratio: 0.48
thanks.................

Reply With Quote
  #7  
Old 16th October 2011
kama.sastry kama.sastry is offline
 
Join Date: 22nd September 2011
Posts: 256
Rep Power: 15 Points: 46
kama.sastry is an unknown quantity at this point
రవికల పండగ

మంచం మీద వెళ్లకిలాపద్డుకోబెట్టేసి దగ్గరికి ముడుచుకుంటున్న నా తొడల్ని విడదీసేసాడు. యేఆచ్చాదనా, అడ్డూ లేని నా ఆడతనం కేసి తదేకదీక్షగా చూస్తున్నాడు. ముందుకి వొంగాడు. అతని వేళ్లు నా రెమ్మల్ని విడదియ్యగా నోరుదాని మీద....
ఊ...అమ్మా...నాలికతో పొడుస్తున్నడు.
నా కళ్లు మూతలు పడిపోయాయి. వున్నట్టుందిఅతను నా నుంచి విడిపోయాడు. రెండు చేతులతోనూ నా రెండు తొడలూ విడదీసాడు. నా దిమ్మనికళ్లార్పకుండా చూస్తున్నాడు. తొడలు పూర్తిగా విప్పెయ్యడంతో నా కింద పెదాలువిచ్చుకున్నాయి. రెండు చేతులతోనూ తొడల్ని అలాగే విరిచిపట్టుకుని ముదుకి వొంగాడుమరిది. అతని నాలిక నా పువ్వుని తాకింది. తొడలు వొదిలేసి రెమ్మల్ని తెరిచిపట్టుకుని
ఉస్స్ ...అబ్బా... .
ఊ...అమ్మా...
నాలికతో పొడుస్తున్నాడు.
అబ్బా..
నాలిక చుట్టూతిప్పుతున్నాడు. నాలో తెగ వూరిపోతున్నాయి రసాలు. ఆహా.....
నా ప్రయత్నమూ ప్రమేయమూలేకుండానే నా పిర్రలు పైకి లేచిపోయాయి. నాలో చెలరేగుతున్న వుద్రేకం తట్టుకోలేకపోతున్నా. పక్కన వున్న రెండు తలగడాలూ గట్టిగా పట్టేసుకున్నా. నా పూకు బొక్క అతనుయెప్పుడు దూరుతాడా అన్నట్టు నోరు తెరుచుకుని యెదురు చూస్తోంది. అప్రయత్నంగా నానోట్లోంచి హమ్మా అంటూ మూలుగు బైటికొచ్చింది.
ఆహా ....
ఈయన గారు అక్కని యేంచేస్తున్నారో. లేక అదే మా ఆయన్ని. యేమో చెప్పలేం. అది అసలే రౌడీ ముండ. ఈ పాటికి మాఆయన్ని కింద పడేసి కుమ్ముతోందేమో.

Reply With Quote
  #8  
Old 16th October 2011
moodyjat's Avatar
moodyjat moodyjat is offline
Abki baar - MOODY sarkar :yo:
  Ex-CEC Mr.Moolie: Ex-CEC Mr.Moolie    Super Moderator: Moderator of all forums    Gold Coins: Contributed more than $100 for XP server fund      
Join Date: 28th February 2008
Location: moodyjat@exbii.com
Posts: 144,949
Rep Power: 195 Points: 72142
moodyjat has hacked the reps databasemoodyjat has hacked the reps databasemoodyjat has hacked the reps databasemoodyjat has hacked the reps database
UL: 5.94 gb DL: 2.69 gb Ratio: 2.21
Do NOT post or request any information that might jeopardise your account security. This includes, but not limited to - private chat invites, sharing of personal contact number, Email Id, Skype Id, FB profile, etc. Xossip will not be responsible for ANY issue (including phishing/hacking, etc.) that these acts might bring. Please See this for more information.

Thanks
MJ
______________________________
Quote:
Originally Posted by dukhiatma View Post
lulli ki pyaasi dayan thermo

Reply With Quote
  #9  
Old 16th October 2011
sandhyakiran sandhyakiran is offline
 
Join Date: 15th July 2011
Posts: 946
Rep Power: 15 Points: 469
sandhyakiran has many secret admirerssandhyakiran has many secret admirers
ఆరేళ్ల తర్వాతకూడా శైలి కంటిన్యూ చేస్తూన్నందుకు జోహార్లు...ఇంకా నాల్గైదు భాగాలుంటాయనిపిస్తూంది...వెయిట్ చేస్తున్నాం

Reply With Quote
  #10  
Old 10th April 2013
BaruModda BaruModda is offline
Custom title
 
Join Date: 28th March 2013
Posts: 1,636
Rep Power: 13 Points: 1702
BaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our community
ఏమయి పోయారు

Reply With Quote
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 03:13 AM.
Page generated in 0.01829 seconds