Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional > Marathi Incest

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #31  
Old 17th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
अशाच कामात दिवस जात होते. दरम्यान तिच्या २- ३ भेटी झाल्या होत्या पण मला त्यांची दाद लागली नाही. त्याशिवाय तिचा मोबाईल देखील मिळणे आता मुश्कील बनत चालले होते. माझ्या कामाच्या वेळा सांभाळून तिचा मोबाईल मिळवणे अवघड बनत चालले होते. एके दिवशी मला एक संधी मिळाली. आई - बाबांसोबत ती बाहेर गेली आणि नेमका मोबाईल घरी विसरली. यावेळी मागे - पुढे न पाहता मिळेल तो SMS मी अधाश्यासारखा वाचू लागलो. पहिला मान अर्थातच INBOX चा होता ! ' मला झोप येत नाही आहे ..तू ये ना माझ्या अंथरुणात..तुझ्या कमरेला हात घालून मी तुला जवळ ओढतोय ...तुझ्या डीकीवरून माझा हात खाली चालला आहे..तुझ्या मऊ आणि गरम ओठांचा स्पर्श माझ्या ओठांना होतोय..तुझ्या top मध्ये हात घालून मी तुझे ball दाबतोय .....मग तुला मी पालथी झोपवतोय..तुला पालथी झोपवून तुझी जीन्स खाली केली आहे...मग तुझी नीकर खाली ओढली आहे...तुझी डिकी आता संपूर्ण उघडी आहे..तुझ्या डिकीला चावत मी चाटत आहे..तुझ्या डिकीला मी फाकवलीय ...तुझ्या डीकीच्या मधली गुलाबी जागा मला खुणावत आहे..तिथे मी नाक घालतो व डीकीचा वास घेतोय..त्या वासाने ' छकुला ' ताठू लागला आहे....मग तुझ्या त्या गुलाबी जागेची पपी घेऊन मी नीकर परत तुला घालतोय..मग जीन्स...' हे वाचल्यावर प्रथम मी लवडा खसाखसा घासून हलवला. मग जरा शांत झालो. " भोसडीच्या ..गांडीच्या भोकाचा कधी वास घेतला होतास का रे ? गांडीच्या वासाने बरा तुझा लवडा पेटतो..तिची छाती चोळून तुझा लवडा पेटत नाही ते ?" मनातील गोष्टी आज मी मोठमोठ्याने बोलत होतो. कारण आता घरात तर कोणीच नव्हते. मी पुढचा SMS वाचू लागलो, ' तुझ्या ओठांची पपी घेतोय..तुझ्या छातीची ..तुझ्या बेंबीची..तुझ्या डिकीची ..तुझ्या पायांची..' जवळपास असेच १०-१५ SMS वाचून झाले. लवडा तर सोडा त्याचा केस पण आता उठत नव्हता. काही SMS स्किप करून पुढचे मी वाचू लागलो. ' आपली भेट झाली. तेव्हा पार्कमध्ये कोणी नव्हते. मी जरा आग्रह करताच तू जीन्स खाली केलीस आणि तुझ्या डिकीला दाखवलेस !' "हात्तीच्या ! कार्टीने पार्कमध्ये ह्याला गांड दाखवली तर !" मी पुढे वाचत गेलो ..' मग आजूबाजूला कोणी नाही हे बघून मी तुझी नीकर खाली केली आणि तुझ्या डिकीला गाल लावले...किती मऊ आणि लुसलुशीत आहे ना ती !' "अरे चुत्या, तुला माझ्याच बहिणीची गांड भेटली कारे गाल घासायला ? तुझ्या बहिणीची काय आकसली कि काय ?" ...' नंतर मग तू माझ्या समोर उभी राहिलीस..तुझ्या जीन्सची बटने उघडीच होती..मी जराशी खाली केली...तुझ्या निकराचा भाग खाली केला...आणि..आणि तुझ्या सोनेरी केसांच्या आत लपलेली ' छकुली ' दिसली..मला तर स्वर्ग दिसल्याचा आनंद झाला..तिथे खरे तर मी ओठ टेकवणार होतो पण ..पण तुला राग आला असता..!' " अरे माझ्या कर्मा !!!! या कार्ट्यांनी तर अजिबात लाज सोडली. आयघाले मला तर कधी तुझ्या भोकाचे दर्शन करू दिले नाहीस..आणि खुशाल गार्डन मध्ये जीन्स खाली करून त्याला पुच्ची दाखवत होतीस !" मी INBOX बंद केला. आता त्यात वाचायला काहीच नव्हते. यांनी आता दाखवादाखवी केली होती. कदाचित एकमेकांना चोंबाळले देखील असेल ! मी OUTBOX बघू लागलो. आणि माझी शंका खरी ठरली. ' आपल्या त्या भेटीत जेव्हा तू मला किसिंगसाठी विचारलेस तेव्हा..तेव्हा मी जाम घाबरले होते पण..पण तू मला आधार दिलास..खरेतर तू माझ्या ओठांवर तुटून पडला होतास..तुझ्या आवेगासमोर मी हतबल झाले ..पण खरे सांगू..जेव्हा तुझी जीभ माझ्या तोंडात ...' हे वाचून मला शिसरू बसली. मी मोबाईल बंद केला. डोके सुन्न झाले. काही वेळाने मी पुन्हा OUTBOX ओपन करून पुढचा SMS वाचू लागलो. ' जेव्हा मी तुझ्या मिठीत आले ना तेव्हा ..तुझ्या मांडीच्या मध्ये काहीतरी मला ' कडक' असे लागले. मी त्याल तेव्हा विचारणार होते पण तुला राग येईल म्हणून मी काही बोलले नाही.' आता तर माझ्या मनातील सर्व संवेदनाच संपुष्टात आल्या होत्या. मी यांत्रिकपणे पुढे वाचू लागलो. ' तू जेव्हा माझी छकुली पाहिलीस तेव्हा मला बाई भारी लाज वाटली..मग तू आपणहून तुझी प्यांट खाली केलीस आणि तुझा छकुला दाखवलास..एकदम मलूल झाला होता..पण तुझ्या सांगण्यावरून मी हात लावताच कसा नाचू लागला आणि तू नेमका तेव्हा विव्हळलास ....मी जाम घाबरले..तुला काही झाले कि काय असे वाटले ! पण लगेच तू खुश झालास आणि माल मिठीत घेतलेस ..तेव्हा माझ्या छकुलीत काहीतरी होऊ लागले होते..पण काय ते माहिती नाही.' मी पुढचा SMS पाहू लागलो, ' आपण बोटिंग करताना खूप दूरवर गेलो..तेव्हा बाजूला कोणी नव्हते..मग तू पुन्हा तुझी प्यांट खाली केलीस आणि तुझा छकुला दाखवलास व म्हणालास, या गोट्यांना हात लावून बघ..कशा थंडगार लोण्याच्या गोळ्या सारख्या आहेत.... मला जाम लाज वाटत होती पण हात लावला आणि पुन्हा एकदा तुझा छकुला नाचू लागला...यावेळी मात्र मी हात काढला नाही..मग तूच माझा हात बाजूला केलास व प्यांट घातलीस.' हे सर्व वाचून माझे डोके भणभणू लागले. काय करावे हेच सुचेनासे झाले...पिंकीच्या बद्दल असलेले आकर्षण आता संपले होते....मन एकदम नाराज झाले होते. तेव्हा पासून तिचे SMS वाचायचे मी बंद केले ते आजतागायत ! आत्ताही ती SMS करत असते ...पण त्यात काय असते आणि काय नाही हे मी बघायच्या फंदात पडत नाही. तिच्या चड्ड्या किंवा ब्रा आजही बाथरूमात पडलेल्या असतात..कदाचित त्यावर आता योनीचे पाणीही पडत असेल..पण ते हुंगायची किंवा चाटायची मला इच्छाच होत नाही !!
------------------------ समाप्त -------------------
______________________________


Last edited by thedon45 : 17th August 2011 at 08:13 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #32  
Old 17th August 2011
Elitetiger's Avatar
Elitetiger Elitetiger is offline
 
Join Date: 11th August 2011
Posts: 282
Rep Power: 15 Points: 267
Elitetiger has many secret admirers
this is called n awesome stioy..mast bhau....keep on posting..
______________________________
"Proud to BE an INDIAN !!!"

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #33  
Old 18th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
Quote:
Originally Posted by Elitetiger View Post
this is called n awesome stioy..mast bhau....keep on posting..
______________________________


Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #34  
Old 18th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
जया मामी

जया मामी हि माझी मोठी मामी. तिचे लग्न झाले तेव्हा मी ७-८ वर्षांचा असेन. ती त्यावेळी १८ वर्षांची होती. आज ती ४० च्या आसपास आली आहे. तिच्याविषयी माझ्या मनात कधीच कामुक भावना आली नव्हती. कदाचित लहानपणापासून मी तिच्याशी जास्त मोकळेपणे बोलत असल्याने व ती देखील तशीच वागत असल्याने असे घडले असावे. यात विचित्र असे काहीच नव्हते. त्याशिवाय आमचा जो काही संबंध येई तो फक्त उन्हाळी सुट्टीमध्ये ! कारण तेव्हाच गावी जायला चान्स मिळायचा. गावी गेल्यावर दिवसभर गावच्या मुलांसोबत भटकायचं हाच आपला उद्योग. त्यामुळे घरात कधी शांतपणे मी बसलोच नाही. वर्षानुवर्षे असाच दिनक्रम चालला होता. पाहता पाहता मामीला ३ मुले झाली. मात्र यामुळे मी तिच्याकडे आकर्षित झालो असे नाही. वास्तविक त्या वेळपर्यंत माझा लंड उठू लागला होता. ( लिंगाला लंड म्हणतात हे अगाध ज्ञान आमच्या गावच्या दोस्त कंपनीचे !) गादीवर पालथा झोपून तर कधी उशीवर पालथा झोपून मी मस्तपैकी लवडा घासायला देखील शिकलो होतो पण..पण घरातल्या कोणाविषयी आपल्या मनात अजिबात काही येत नव्हते ! त्यामुळे लहानपणापासून किंवा वयात आल्याप्सून मी मामीकडे आकर्षित झालो असे काही नाही. अशा घटना फक्त काल्पनिक कथांमध्ये घडतात. प्रत्यक्षात नाही. बाकी मामाच्या घरची परिस्थिती अतिशय उत्तम अशी होती. शेती वाडी करून बरेच मोठे आर्थिक उत्पन्न तो वर्षाला काढत होता. अधून मधून दारू पिण्याची त्याची सवय देखील होती पण त्याचे मुख्य व्यसन म्हणजे संशयी स्वभाव ! बायकोवर त्याची सतत नजर असाची. अर्थात या गोष्टी समजायचं माझ त्या वेळी वयही नव्हते आणि त्यासाठी रिकामा वेळा देखील नव्हता. साधारण मी जेव्हा २० पार झालो तेव्हा मला मामाच्या वागण्यातील दोष लक्षात येऊ लागला. गावी गेल्यावर पूर्वीसारखे उनाड मित्र आता भेटत नव्हते. प्रत्येकजण आता कोण ना कोणाला अंगाखाली घेऊन झवत असायचा. म्हणजे कोणी ४ मुलाच्या आईला धरले होते तर कोणी एकाच वेळी आई व मुलीवर हात फिरवत होते ! शहरात सेक्ससाठी बाई किंवा मुलगी पटवणे फार अवघड असते. त्यामानाने गावाकडे अजिबात कठीण काम नसते. बायका / मुली रानात गेल्या कि सहज एकट्या सापडतात. त्याशिवाय आपापल्या पाखरावर पाळत ठेऊन राहिलं आणि पाखरू मुतायला कुठे बसलं कि अचानक समोर जायचं ! मुलींच्या बाबतीत हि ट्रिक उपयोगी पडायची. कारण मुली जरा लाजाळू असतात म्हणून !! नाहीतर विवाहित बायका..त्यांना अशा अवस्थेत पकडलं तर खुशाल आपली पुच्ची दाखवत मुतून घेतील आणि मग तुमच्याकडे बघत तशाच बसतील. किंवा जवळ येऊन चार शिव्या हासडतील. या बायकांना पकडायची ट्रिक वेगळीच असते. यांच्यासमोर जर तुम्ही तुमचा ताठ्लेला लवडा दाखवू शकला, म्हणजे चुकून त्या बाईला दिसेल असा, तर तुमची डाळ शिजायची शक्यता असते. पण या आयडिया सर्व बायकांना किंवा मुलींना लागू होत नाहीत हे देखील तितकेच खरे ! तर सांगायचा मुद्दा असा कि, अशा वेगवेगळ्या आयडीया वापरून माझ्या उनाड मित्रांनी आपापल्या नागोबासाठी बिळांची सोय केलेली होती. त्यामुळे आता ते सर्वजण प्रचंड बिझी झाले होते. परिणामी मला आता घरीच बसणे भाग पडले. साहजिक घरात माझा जास्त वेळ जाऊ लागला. घरातील काम आटोपले कि मामी माझ्याजवळ यायची व आमच्या गप्पा चालायच्या ! अर्थात हा क्रम काही नवा नव्हता. वर्षानुवर्षे आमचा हा ठरलेला क्रम होता. आमच्या गप्पा म्हणजे घरगुती, त्यात अरबट चरबट असे काही नाही. याआधीही आम्ही असेच बोलत बसायचो तेव्हा काही फरक जाणवला नव्हता पण आता जाणवू लागला होता. आम्ही बोलत बसलो कि मामा तिथे यायचा आणि काही ना काही काम काढून मामीला तेथून उठवायचा. मला त्याच्या या वागणुकीचे काही नवल वाटले नाही. पण जेव्हा गावाहून येत होतो तेव्हा आई - वडलांच्या बोलण्यातून त्याच्या या वर्तनावर प्रकाश पडला.
त्यांच्या बोलण्याचा सारांश असा कि, मामा हा अलीकडे जाम संशयी झाला होता. तसा तो लग्नापासून होताच. लग्न झाल्यावर तर बायको शेतात सकाळच्या वेळी पोट साफ करायला गेली तर हा तिच्यासोबत जायचा आणि काही अंतरावर थांबून तिचा पहारा करायचा ! त्याशिवाय घरात देखील तिच्या आसपास घुटमळत असायचा. ती कोणाकडे बघते किंवा तिच्याकडे कोण बघत आहे का यावर त्याची काकदृष्टी असायची ! त्याच्या या वागणुकीने घरात बाहेरचा तर सोडाच नात्यातील पुरुष देखील यायला टाळू लागला. हे ऐकल्यावर मी चाट पडलो. मी मामी कशी दिसते हे जरा आठवून पाहिलं आणि मग लक्षात आलं कि मामा उगाच शंका घेतोय. मी समजायला लाग्ल्याप्सून बायका बघत आलो आहे. त्यातून क्लास किंवा शाळेतील आमच्या शिक्षिका देखील सुटल्या नाहीत ! त्या तर सोडाच मी माझ्या सावत्र चुलत आजीला पण नाही सोडली, पण त्या सर्वांच्या तुलनेने जया मामी काहीच नव्हती. तिच्यात असे काही खास नव्हतेच मुळी ! तिची शरीरयष्टी किरकोळ अशी होती. छातीचे उभार आहेत कि नाही हे लांबून समजत नव्हते. म्हणजे अगदीच सपाट नसली तरी पटकन डोळ्यात भरणारी अशी तिची छाती नव्हतीच ! त्याशिवाय शरीर किरकोळ असल्याने नितंब भरदार किंवा डेरेदार असण्याची शक्यताच नव्हती. दात किंचित पुढे आलेले आणि नाक जरासं आखूड असं ! त्यामुळे जया मामी काही सौंदर्यवती होती वगैरे असे नाही. येऊन जाऊन एक जमेची बाजू म्हणजे गोरा वर्ण पण त्याला काही अर्थ नव्हता. भरलेला देह नसेल तर नुसत्या रंगाला काय चाटायचं आहे ? पण मामा हा काळा असल्याने त्याच्या दृष्टीने ती अप्सराच होती !! क्षणभर मी मनात कल्पना केली कि, ८०-९० किलोचा काळा मामा, गो-यापान पण कडक्या मामीच्या अंगावर चढला आहे..त्यच्या मिठीत ती पूर्ण झाकोळून गेली आहे..त्यच्या प्रत्येक दणक्यासरशी ती विव्हळत आहे..त्याच्या लवड्याचा आघात तिला सहन होत नाही ...ती आपल्या किरकोळ मांड्यांनी त्याच्या कमरेभोवती वेढा घालायला बघते आहे पण तिचा जोर त्यच्या आवेगापुढे कमी पडत आहे..जेव्हा तो तृप्त होऊन तिच्यावरून बाजूला होतो तेव्हा ती जोरजोराने धापा टाकत आहे !! मनाशी अशी कल्पना केली पण त्याने मी उत्तेजित वगैरे झालो नाही.
______________________________


Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #35  
Old 18th August 2011
rajababu999 rajababu999 is offline
 
Join Date: 30th April 2011
Posts: 22
Rep Power: 0 Points: 1
rajababu999 is an unknown quantity at this point
wife chi adla badlee i mean wife swap chi story pathavna....plzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #36  
Old 18th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
कामुक कथा वाचण्याचा किंवा मुठ मारण्याचा नाद मला कधीच लागला होता. त्या कथांमध्ये माम्या, आत्या, मावश्या, आया - बहिणी यांचीच वर्णने असायची. ती वर्णने अक्षरशः मिटक्या मारत मी वाचायचो व ती आठवून आठवून किंवा वाचत असतानाच लंडातून पाण्य्चाय पिचका-या मारायचो. असे असले तरी त्या कथांमधील नायिकेच्या जागी मी नात्यातील बायकांना कधी पाहू शकलो नाही. याचे कारण उघड होते, त्या कथांमधील प्रत्येक स्त्री हि मदालसा होती व तश्या टाईपची बाई किंवा मुलगी माझ्या नात्यातच काय पण माझ्या पाहण्यात देखील आली नव्हती. तेव्हा अशा सेक्स कथा वाचून मी जया मामीकडे आकर्षित झालो असे काही नाही. जया मामीकडे मी आकर्षित झालो ती घटना अतिशय साधी आहे. इतकी साधी कि तुमचा त्यावर विश्वास बसणार नाही. तुमचाच काय माझाही अजून त्या घटनेवर अजूनही विश्वास बसलेला नाही. त्याचे असे झाले की, नुकतेच आम्ही आमच्या गावी नवीन घर बांधले. आजोबांच्या काळात जे जुने घर होते त्याची बरीच पडझड झाली होती पण विना पैसा घरे बांधता थोडीच येतात ? जेव्हा पैसा हाती आला तेव्हा वडिलांनी घर बांधायला घेतले. घर बांधून झाल्यावर १-२ वर्षांनी ती घटना घडून आली.
त्यादिवशी असे झाले कि, सकाळी ९-१० च्या सुमारास मामी आमच्याकडे आली. तसे माझे आजोळ व गाव यांच्यात नाही म्हटले तरी ३०-४० किलोमीटर्सचा फरक होताच. सकाळी ९-१० वाजता जया मामी आली याचा अर्थ साहजिकच तिने ७-८ च्या सुमारास घर सोडले होते. त्यावेळी विशेष अशा काही कामानिमित्त ती आली नव्हती. सहज अशी आली होती. ती आली तेव्हा बेडरूममध्ये मी चहा घेत बेडवर बसलो होतो. बाजूला आई बसलेली होतीच. त्याशिवाय आणखी गोतावळा होता. मामी आली ती डायरेक्ट आतल्या बेडरूममध्ये. खाट कितीही मोठीही असली तरी बायका व त्यात माझ्यासारखा मुलगा बसणार म्हटल्यावर त्यावर जागा ती काय पुरणार ? मी कॉटच्या कडेला जरा सरकून, अंग चोरून बसलो होतो. आई एकदम बाजूला नव्हती तर तिच्यात व माझ्यात बरेच अंतर होते. मामी आली ती माझ्या व आईच्या मधल्या जागेत बसली. तीदेखील माझ्याकडे पाठ करून. त्याने फारसा काही फरक पडला नाही. पण आता तिच्यात व माझ्यात फारसे अंतर राहिले नव्हते. सुदैवाने कि दुदैवाने ते माहिती नाही पण आईच्या बाजूलाच असलेल्या खिडकीतून यावेळी आतल्या बाजूने वारा वाहू लागला होता. मामीचे तोंड आईकडे असल्याने तिला ओलांडून फारसा वारा जरी माझ्याकडे येत नसला तरी जो काही येत होता तो एक सुगंध घेऊन येत होता. POND'S पावडरचा तो गंध होता. हे मी लगेच ओळखले..पण त्यासोबत आणखी कसला तरी होता पण कसला ते समजत नव्हते. तरीही तो गंध हवाहवासा वाटत होता....थोडा वेळ गेला आणि मग लक्षात आले कि हा सुगंध मामीकडून येत होता...तिने चेह-याला, मानेला व गळ्याला ती पावडर थापलेली होती..त्यात तिच्या घामाचा दर्प मिक्स झाला होता..त्याशिवाय....त्याशिवाय ती आता तीशीपार झाली होती. माझा एक अनुभव आहे व तो म्हणजे जसा वयात आलेल्या मुलींच्या देहाला एक प्रकारचा विशिष्ट गंध येतो तसाच ३० वय ओलांडलेल्या बायकांच्या देहाचा देखील येतो. अर्थात, हे माझे मत आहे ! जया मामिचय अंगावर तीन वेगवेगळ्या प्रकरच्या सुवासांचे मिश्रण झाले होते व तो धुंद करणारा सुवास हुंगत मी बराच वेळ बसलो होतो. मध्येच माझी नजर तिच्या पाठीवर गेली. तिने त्या दिवशी क्रीम कलरचा ब्लाउज घातला होता. ब्लाउज जरासा पातळ असल्याने आतील ब्राची पट्टी दिसत होती. गड्यातील पुरुषार्थ जागृत करायला नग्न देहाची किंवा देह प्रदर्शनाची गरज असते असे अजिबात नाही. कोण कशाने उत्तेजित होईल हे सांगता येत नाही पण देह प्रदर्शनाने उत्तेजित होणा-यांची संख्या फारशी नाही. नाहीतर ऐश्वर्या किंवा माधुरीपेक्षा आज मल्लिका किंवा राखी सावंत जास्त मोठ्या तारका बनल्या असत्या ! तर सांगायचा मुद्दा हा कि निव्वळ त्या ब्राच्या पट्टीने माझ्या लवड्यात खळबळ माजवली. जया मामी ब्रा वापरते हि कल्पनाच मला जाम सेक्सी वाटली....क्षणभर मला नजरेसमोर ती नुसत्या ब्रा मध्ये आहे असे दिसले ..या कल्पनेने प्यांटीत तंबू बनू लागला. कोणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून मांडीवर उशी घेऊन मी बसलो..पण याचा काही उपयोग झाला नाही ...कारण, आईचा चहा पिऊन होताच त्या दोघी किचनमध्ये गेल्या ! मी मनातल्या मनात स्वतःवर, आईवर जाम चरफडलो !! 'हि काय उठून जायची वेळ होती ? किती मस्तपणे जयाचा मी ( आता तिला मामी म्हणायचं जीवावर येत होतं ) सुगंध घेत होतो..तिची ब्रा बघत होतो...आणि आईला आत्ताच जायची वेळ मिळाली.' असे जरी असले तरी जया आत जात असताना तिच्या पाठीवर माझी नजर खिळलेली होतीच....तिच्या ब्लाउजचं नजरेनेच चिंधड्या उडवून मी तिच्या ब्रा ला पाहत होतो..तिची पाठ बघत असतानाच सहज माझी नजर खाली आली....चटका बसावा तसे झाले ....आजवर न पाहिलेली गोष्ट मी पाहिली...जया मामीच्या नितंबाकडे आज मी जणू प्रथमच पाहत होतो...तिच्या देहाला साजेसे असे दोन मस्तपैकी भरलेले दोन गोळे डूचमळत होते....तिच्या नितंबाचा झालेला विस्तार हा माझ्यासाठी मोठाच शॉक होता....! जिचे नितंब आजवर सपाट होते , आपल्या शबाना आजमीसारखे, तिचे नितंब एकदम ऐश्वर्या नारकरसारखे झाले होते...माझ्यासाठी हा सर्वात मोठा सरप्राईज होता !!
______________________________


Last edited by thedon45 : 18th August 2011 at 07:23 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #37  
Old 18th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
त्यानंतर भानावर यायला काही वेळ लागला. पहिल्याप्रथम मी उठून किचनमध्ये गेलो पण तिथे जया नव्हती. मग मी बाहेर आलो तर ती दारात उभी होती. खरे तर ती माहेरी जायला निघाली होती. मार्गात आमचे गाव असल्याने ती आली होती. दारात ती आईशी बोलत उभी होती. मी तिथे गेलो व काही अंतर राखून उभा राहिलो आणि जयाला नजरेने पोटभरून बघू लागलो. ३० पार केलेली जया मला भलतीच सुंदर वाटत नव्हती पण एकदमच दुर्लक्षणीय अशी नव्हती. तिचा गोरा रंग जरा कमी झाला असला तरी पूर्वीचा हडकुळापणा फारच कमी झाला होता. अंगाने आता ती ब-यापैकी भरली होती. ब्लाउज तिच्या दंडाला घट्ट बसला होता..पण याचा अर्थ असा नाही कि तिची छाती जास्त फुगली होती..तर ब्लाउज तिचा मापाला जरा कमीच होता. त्याशिवाय तिने आत ब्रा घातली होती तिचाही हा प्रभाव असावा असे मला वाटले. दात जरासे बाहेर आले असले तरी त्याभोवती फिकट गुलाबी ओठांचे कुंपण होतेच ! बाकी फिगर बाईची जशीच्या तशी होती. तसं पाहिलं तर ३ मुलांची आई ती ..पण कंबर अजून बारीक होती...नाहीतर आजकाल १ मुलाची काय पण बिन लग्नाची बाई सुद्धा सुमो रेसलर सारखी बनलेली असते हे काय सांगायला हवं ! छाती तिची पदराआड दडली होती आणि सध्या तरी तिच्या छातीचा अंदाज घेण्याइतकी परिस्थिती अनुकूल नव्हती. ब्लाउज व साडीच्या मध्ये कमरेजवळचे उघडे अंग मी अधाशीपणे बघत होतो. पोटाला किंचित स्थूलता आली होती कारण तिथे २-३ घड्या पडलेल्या होत्या..पण ते तेवढे चालण्यासारखे होते. बाकी कमरेच्या खालचा भाग कसा असेल हे साडीवरून काय समजणार म्हणा ? तिच्या तोंडाकडे टक लावून बघायची तर सोय नव्हतीच. कारण आई बाजूला होतीच, त्याशिवाय तिला काय वाटेल हे महत्त्वाचे नाही का ? त्यामुळे चोरट्या नजरेनेच तिच्या गालांचे, नाकाचे, गळ्याचे, ओठांचे, ओठातून डोकावणा-या दातांचे मी चुंबन घेतले...माझी वासनामय नजर तिच्या सर्वांगावरून फिरत होती...छातीचे गोळे नजरेनेच पिऊन टाकल्यावर मी खाली पाहिले....साडी घातलेल्या बाईची योनी कुठे असेल हे नजेरेन ओळखणे जड जाते, त्यामुळे मला तिच्या योनीची निश्चित जागा समजेना पण हाव-यासारखा मी तिच्या मांड्यांच्या मध्ये बघत होतो. जया व आई एकमेकींशी बोलण्यात दंग असल्याने माझे हे चाळे सुरु होते. अचानक त्यांचे बोलणे संपले व " हेमू , जाते मी !" असे म्हणून जया वळली. तेव्हा मी भानावर आलो. "हं..!" गडबडीत फक्त एवढंच घशातून निघालं ! ती तोवर वळली होती. झपाझप पावलं टाकत ती निघाली होती. बहुतेक एस टी ची वेळ झाली असावी. ती गडबडीत चालली असताना तिच्या नितंबाची होणारी लयबद्ध हालचाल मनाला सुखावत होती तर अंगात आग भडकवत होती ! ' शिट...! च्यामायला, हि मामी नसती आणि आई जर इथे नसती तर ...तर हिची साडी फेडून हिला इथेच रगडली असती...तिच्या कुल्ल्यांत बोटे घालून तिची पुच्ची कुटून काढली असती..' मनात अशा कल्पना करत मी आत वळलो व बाथरूम गाठले. सध्या तरी हातानेच लंडोबाचे बंड थंड करणे भाग होते !
------------------------------
समाप्त -----------------------------------
हि कथा इथेच संपवत आहे, कारण कथेचा पुढील धागा काही मनासारखा जुळत नाही. अपूर्ण कथा प्रकाशित केल्याबद्दल वाचकांची मी क्षमा मागतो !
______________________________


Last edited by thedon45 : 20th August 2011 at 04:29 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #38  
Old 18th August 2011
thedon45's Avatar
thedon45 thedon45 is offline
Custom title
 
Join Date: 21st April 2010
Posts: 10,504
Rep Power: 26 Points: 2090
thedon45 is a pillar of our community
Quote:
Originally Posted by rajababu999 View Post
wife chi adla badlee i mean wife swap chi story pathavna....plzzzzzzzzzzzzzzzzzz
प्रयत्न करेन !
______________________________


Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #39  
Old 20th August 2011
nice vika's Avatar
nice vika nice vika is offline
Custom title
 
Join Date: 30th August 2010
Location: In Your Heart
Posts: 2,241
Rep Power: 20 Points: 1725
nice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our communitynice vika is a pillar of our community
great one bhau, mast hot story aahe, kadhitari kaku la pan try kar bhai

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #40  
Old 20th August 2011
Elitetiger's Avatar
Elitetiger Elitetiger is offline
 
Join Date: 11th August 2011
Posts: 282
Rep Power: 15 Points: 267
Elitetiger has many secret admirers
lol.tu fakta swapnac pahto ka...lol...
______________________________
"Proud to BE an INDIAN !!!"

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 02:05 AM.
Page generated in 0.02544 seconds